POZNAŃ

733 590 200

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż niniejszy regulamin opracowaliśmy w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiedniego komfortu korzystania z usług oferowanych w Centrum Rozrywki Gravitacja w Poznaniu. Mając na uwadze podstawowe zasady polityki naszej firmy, a w szczególności dbałość o osiągnięcie zadowolenia naszych klientów, z jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami i zastosowanie się do wskazanych w nich regulacji. Ponadto informujemy, iż dokonanie zakupu jednej z usług oferowanych w naszym obiekcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu, a także zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 I. Część ogólna

 1. Klienci chcący skorzystać z usług oferowanych w naszym obiekcie zobowiązani są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 2. Centrum Rozrywki jest czynne od niedzieli do czwartku w godzinach 10:00 do 00:00 oraz od piątku do soboty w godzinach 10:00 do 2:00.
 3. Centrum Rozrywki Gravitacja zastrzega sobie prawo do możliwości wcześniejszego zamknięcia lokalu.
 4. Usługi zarezerwowane telefonicznie, osobiście lub internetowo należy wykupić nie później niż o ustalonej godzinie. Po upływie 10 minut od terminu wskazanego do odbioru zarezerwowanej usługi, rezerwacja nie jest gwarantowana i może zostać odsprzedana.
 5. Klient ma obowiązek poinformowania obsługi, o chęci skorzystania z wybranej promocji, przed zakończeniem transakcji płatności. Po zakończeniu transakcji reklamacje są nieuwzględnianie.
 6. Korzystając z usług C.R. Gravitacji wyrażasz zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku przez C.R. Gravitacja w celach marketingowych związanych z promocją i reklamą produktów oraz usług C.R. Gravitacja.
 7. Obsługa zastrzega sobie prawo sprawdzenia tożsamości klientów korzystających ze zniżek (dokument uprawniający do zakupu usługi zniżkowej, legitymacja studencka, legitymacja uczniowska) i/lub promocji organizowanych przez C.R. Gravitacja, bądź podmioty zewnętrzne.
 8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 9. Grupy zorganizowane, złożone z dzieci poniżej 12 roku życia, muszą mieć co najmniej jego opiekuna przypadającego na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych.
 10. Na terenie naszego obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

    1) Palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, poza wyznaczonym do tego miejscem
    2) Wnoszenia żywności i napojów zakupionych poza C.R. Gravitacja
    3) Wnoszenia do obiektu oraz zażywania środków odurzających lub psychotropowych
    4) Wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych     przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszych Gości.
    5) Przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdującym się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych.
    6) Wstępu do pomieszczeń oznaczonych, jako służbowe
    7) Zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla pozostałych klientów.
    8) Wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwu śladowych, a także wjazdu na rowerze, rolkach i wrotkach.

 1. Zastrzegamy możliwość usunięcia z obiektu osób naruszających swym zachowaniem niniejszy regulamin oraz porządek lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące w C.R. Gravitacja, a w szczególności osoby zakłócające korzystanie z naszego obiektu innym Klientom.
 2. Apelujemy do wszystkich Klientów, aby przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie naszego obiektu, a w szczególności korzystali z wszelkich urządzeń i przedmiotów znajdujących się w obiekcie, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie zaleca się uprzednią konsultację z obsługą obiektu. Dyrekcja zwraca się jednocześnie z prośbą o zgłaszanie obsłudze wszelkich sytuacji mogących powodować naruszenie porządku, bądź zagrażających bezpieczeństwu.
 3. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie obiektu należy bezzwłocznie zawiadomić obsługę, co pozwoli na natychmiastowe udzielenie pomocy osobom poszkodowanym i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym Gościom.
 4. R. Gravitacja nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
 5. W przypadku imprez, w których uczestniczyć można jedynie za uprzednim okazaniem odpowiedniego biletu/zaproszenia lub innego podobnego dokumentu, C.R. Gravitacja zastrzega sobie możliwość utrwalania obrazu i dźwięku za pomocą przystosowanych do tego celu urządzeń. C.R. Gravitacja będzie uprawnione do wykorzystywania tak stworzonych obrazów i nagrań w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W szczególnych przypadkach Dyrekcja może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym wyłączeniu obiektu z użytkowania lub o zmianie godzin jego otwarcia.

  II. Zasady korzystania z kręgielni Gravitacja 
 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników C.R. Gravitacja.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem kręgielni należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 3. W strefie rozbiegu (przy torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 4. Gracze zobowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w bowling, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata w wysokości ustalonej w cenniku kręgielni. Obowiązek ten nie dotyczy graczy posiadających własne obuwie specjalistyczne.
 5. W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 6. Gracz jest zobowiązany do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
 7. R Gravitacja nie odpowiada za szkody lub uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku niestosowania się do powyższego regulaminu.

          III. Zasady korzystania z gry bilardowej Gravitacja

 1. Stoły bilardowe są miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć rekreacyjno-rozrywkowych w postaci gry na zainstalowanym w pomieszczeniu sprzęcie. Zabrania się korzystania ze stołów w innych celach.
 2. Pierwszeństwo do zajęcia stołu mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji
 3. Zabrania się zawierania zakładów o stawki pieniężne i gry czysto hazardowej.
 4. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Sali bilardowej należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze
 5. R. Gravitacja zastrzega sobie prawo do pobrania zastawu za sprzęt niezbędny do korzystania z gier (komplet bil, w postaci kaucji zwrotnej ustalonej w cenniku – 20zł). W przypadku umyślnego zniszczenia wypożyczonego sprzętu, klient ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt.
 6. Obowiązuje zakaz stawiania jakichkolwiek przedmiotów, napojów, jedzenia itp. na stole bilardowym. W przypadku uszkodzenia stołu, opłata za jego czyszczenie wynosi 500 zł.

   IV. Zasady korzystania z klubu Gravitacja

  1. Prawo wstępu na imprezy organizowane w C.R. Gravitacja mają wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia
  2. Obsługa i personel (selekcja, ochrona) może odmówić wstępu do klubu oraz przebywania w nim osobom
  1. Nieposiadającym dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego wiek
  2. Znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
  3. Spożywającym na terenie klubu napoje i inne produkty zakupione poza obiektem
  4. Posiadających broń lub inne przedmioty mogące w ocenie ochrony lub personelu stanowić zagrożenie, w tym m.in. butelki, puszki, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe.
  5. Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w klubie
  6. Nieposiadającym stosownego ubrania. Za niestosowne ubranie uważa się w szczególności: kominiarki, stroje z emblematami i nazwami klubów sportowych oraz inne elementy ubioru lub przedmioty utrudniające identyfikację osoby
  7. Głoszącym i prezentującym hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, homofobiczne, seksistowskie itp.
  8. Niszczącym wyposażenie klubu.

 

 1. Obsługa i personel (selekcja, ochrona) mogą nie wpuścić Klienta na teren lokalu nie podając przyczyny
 2. Obsługa zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
 3. Obsługa klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 4. Obsługa ma obowiązek nie podawania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych osobom nieletnim, a w razie wątpliwości, co do wieku, ma prawo zażądać okazania dokumentu tożsamości.
 5. Obsługa ma prawo wyprosić z lokalu osoby, które świadomie kupują oraz podają alkohol osobom niepełnoletnim.
 6. Pierwszeństwo do zajęcia stolika (loży) mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji.
 7. Obsługa ma prawo wyprosić osoby zajmujące stolik, które nie dokonały zamówienia z oferty Klubu.
 8. Palarnia jest przeznaczona wyłącznie dla pełnoletnich klientów lokalu C.R. Gravitacja.

   V. Odpowiedzialność i kary

  1. Osoby dopuszczające się kradzieży, zniszczenia, bądź zagubienia elementów wyposażenia obiektu odpowiadają finansowo za wyrządzone szkody, a w przypadku osób niepełnoletnich obciążeni będą ich prawni opiekunowie.
  2. Wszelkie przypadki kradzieży oraz celowego wyrządzenia szkód będą niezwłocznie zgłaszane odpowiednim organom ścigania
  3. C.R. Gravitacja nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie obiektu bez opieki przedmioty oraz pieniądze.
  4. W przypadku korzystania przez Klienta z własnego sprzętu, C.R. Gravitacja nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.

  VI. Informacje końcowe

  1. Wszelkie reklamacje związane z oferowanymi usługami powinny być zgłaszane obsłudze niezwłocznie po ich zauważeniu, jeszcze w trakcie jej trwania. Reklamacje składane po dniu korzystania z usługi nie będą rozpatrywane.

  2. Dyrekcja i obsługa, w trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów, informuje, iż gotowi jesteśmy służyć dodatkową informacją i pomocą w rozwiązaniu wszelkich zaistniałych problemów oraz ewentualnych kwestii spornych, bądź zagadnień nieuregulowanych niniejszych Regulaminem.
  3. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia, a także wyrazy zadowolenia można składać mailowo za pośrednictwem strony internetowej gravitacja.pl, lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Centrum Rozrywki Gravitacja w Poznaniu