POZNAŃ

733 590 200

Szanowni Państwo,


W trosce o Wasze dane osobowe, w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz na podstawie wewnętrznych procedur, przedstawiamy Państwu informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z dotychczasowym świadczeniem usług.  Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gravitacja Michał Świerz NIP 634 237 46 17, REGON 277816505 z siedzibą w 40-541 Katowice ul. Kosów 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Gravitacja Michał Świerz nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba, z którą można się kontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Gravitacja Michał Świerz przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
  • kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego z Państwem;
  • korzystania przez Państwa z naszych usług w tym stron internetowych, aplikacji innych funkcjonalności udostępnianych przez Gravitacja Michał Świerz
 4. Przetwarzanie danych osobowych wykorzystywane jest wyłącznie w zakresie udzielonych przez Państwa zgód które są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Państwa rzecz usług
 5.  Dane  mogą być ujawniane  odbiorcom na mocy przepisów prawa  oraz na podstawie umowy powierzenia danych a innym  odbiorcom tylko za wyraźna zgodą osoby której dane dotyczą.
 6. Państwa  dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia zgody. Po tym okresie dane osobowe w  terminie określonym przepisami prawa zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.  Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Gravitacja Michał Świerz
 7. Posiadają Państwo  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym, prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają  Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia dla państwa naszych usług. Aby zweryfikować szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zapraszamy Cię do zapoznania się z regulaminem i postanowieniami polityki prywatności na www.gravitacja.pl

Pozdrawiamy

Gravitacja Michał Świerz